حقوق قراردادها

دانلود نمونه سوالات حقوق قراردادها

حقوق تجارت بین الملل

  • دانلود فایل فشرده حقوق تجارت بین الملل
  • ۲۴ کیلو بایت حجم فایل

 پاور پونت انعقاد و تشکیل قرارداد

  • دانلود فایل فشرده انعقاد و تشکیل قرارداد
  • ۳۶۵ کیلو بایت حجم فایل

 حقوق تجارت بین الملل بیع

  • دانلود فایل فشرده حقوق تجارت بین الملل بیع
  • ۱۸۶ کیلو بایت حجم فایل