دانلود مجموعه فایل های صوتی حقوق شرکت ها

فایل شماره ۱۱

اگر شخصی مالک ۹۹٪ سهام یک شرکت سهامی باشد ، آیا اصولا مسئولیتی در خصوص تعهدات شرکت در برابر اشخاص ثالث دارد؟

دانلود فایل صوتی شماره ۱۱

فایل شماره ۸

آیا توصیه می شود که در ابتدای مشارکت، شرکا شرکت تجاری تاسیس کنند؟

دانلود فایل صوتی شماره ۸

فایل شماره ۱۹

مرجع و نحوه انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت های سهامی

دانلود فایل صوتی شماره ۱۹

فایل شماره ۱۸

حداقل و حداکثر تعداد مدیران در شرکت های تجاری چقدر است؟

دانلود فایل صوتی شماره ۱۸

فایل شماره ۲۱

حدنصاب لازم برای انتخاب و عزل هیئت مدیره چقدر است؟

دانلود فایل صوتی شماره ۲۱

فایل شماره ۲۰

نحوه تصمیم گیری در هیئت مدیره چگونه است؟آیا میزان سهام مدیر در این خصوص تاثیری دارد؟

دانلود فایل صوتی شماره ۲۰

فایل شماره ۲۷

نحوه طرح دعوی از سوی سهامداران علیه مدیر متخلف شرکت سهامی چگونه است؟

دانلود فایل صوتی شماره ۲۷

فایل شماره ۲۳

تفاوت اختیارات هیئت مدیره با مدیرعامل چیست؟

دانلود فایل صوتی شماره ۲۳

فایل شماره ۲۹

تصویب صورت های مالی شرکت توسط مجمع عمومی شرکای شرکت، چه تاثیری در امکان طرح دعوی علیه مدیران دارد؟

دانلود فایل صوتی شماره ۲۹