کتاب شرح جامع قانون مدنی

فرهاد بیات | www.farhadbayat.ir

 کتاب شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات

 

شرحی است بر مواد قانون مدنی، مشتمل بر:

  1. آراء علمای برجسته حقوق ( با تاکید بر نظریات مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان)

  2. آراء قضایی و نظریات مشورتی

  3. قوانین خاص و مرتبط

  4. مطالب مورد نیاز داوطلبان آزمون­های حقوقی (به ویژه آزمون وکالت)

که بر اساس اصول و ویژگی های زیر نگارش یافته است:

  1. بیان ساده و روان

  2. به روز شدن مطالب کتاب، با توجه به آخرین تغییرات قانونی و آراء و نظریات مشورتی

  3. جامعیت مطالب ضمن رعایت اختصار در بیان

    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یادداشتی از دکتر فرهاد بیات در خصوص ویرایش جدید کتاب شرح جامع قانون مدنی (سال 1397) :

ویرایش جدید سال 1397
ویرایش جدید کتاب به مانند سال های گذشته، به لطف خداوند متعال، همزمان با نمایشگاه کتاب، تحت عنوان چاپ چهاردهم (ویرایش سال 1397) آماده عرضه شده است. چاپ چهاردهم کتاب شرح جامع قانون مدنی ، متضمن آخرین اصلاحات قانونی و آرا و نظریات مشورتی میباشد؛ همچنین، چاپ چهاردهم این کتاب با چاپهای پیشین کتاب متفاوت بوده و حدود 50 صفحه، بیشتر از چاپ سیزدهم و داوزدهم (ویرایش سال 1396) مطلب دارد.
چاپ دوازدهم و سیزدهم این کتاب، تفاوتی به لحاظ محتوایی نداشته و هردو ویرایش سال 1396 هستند که نسبت به چاپ یازدهم کتاب حدود 50 صفحه اضافات دارد. توصیه میشود، اشخاصی که برای اولین بار، قصد تهیه کتاب شرح جامع قانون مدنی را دارند، چاپ چهاردهم به بعد (ویرایش سال 1397) را تهیه نمایند و اگر در گذشته چاپهای قدیمی کتاب را تهیه کرده اند میتوانند قسمت هایی از کتاب جدید را از همین سایت دانلود نمایند. همچنین اشخاصی که قبلا کتاب را تهیه کرده اند در صورتی که تمایل به خرید چاپ 14 داشته باشند میتوانند این کتاب را با 35 درصد تخفیف از انتشارات ارشد تهیه نمایند.

با احترام

دریافت قسمت های جدید کتاب شرح جامع قانون مدنی چاپ چهاردهم ویرایش سال 1397   دانلود فایل