کتاب شرح جامع قانون مدنی

کتاب حقوق مدنی

 کتاب شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات

 

شرحی است بر مواد قانون مدنی، مشتمل بر:

  1. آراء علمای برجسته حقوق ( با تاکید بر نظریات مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان)

  2. آراء قضایی و نظریات مشورتی

  3. قوانین خاص و مرتبط

  4. مطالب مورد نیاز داوطلبان آزمون­های حقوقی (به ویژه آزمون وکالت)

که بر اساس اصول و ویژگی های زیر نگارش یافته است:

  1. بیان ساده و روان

  2. به روز شدن مطالب کتاب، با توجه به آخرین تغییرات قانونی و آراء و نظریات مشورتی

  3. جامعیت مطالب ضمن رعایت اختصار در بیان

    *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

یادداشتی از دکتر فرهاد بیات در خصوص ویرایش جدید کتاب شرح جامع قانون مدنی (سال ۱۳۹۸) :

ویرایش جدید کتاب به مانند سال های گذشته، به لطف خداوند متعال، همزمان با نمایشگاه کتاب، تحت عنوان چاپ هفدهم (ویرایش سال ۱۳۹۸) آماده عرضه شده است. چاپ هفدهم کتاب شرح جامع قانون مدنی، متضمن آخرین اصلاحات قانونی و آرا و نظریات مشورتی میباشد؛ همچنین، چاپ هفدهم این کتاب با چاپهای پیشین کتاب متفاوت بوده و حدود ۳۵ صفحه، بیشتر از چاپ های چهارهم تا شانزدهم (ویرایش سال ۱۳۹۷) مطلب دارد.
چاپ چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم این کتاب، تفاوتی به لحاظ محتوایی نداشته و هر سه ویرایش سال ۱۳۹۷ هستند که نسبت به چاپ سیزدهم کتاب حدود 50 صفحه اضافات دارد. توصیه میشود، اشخاصی که برای اولین بار، قصد تهیه کتاب شرح جامع قانون مدنی را دارند، چاپ هفدهم به بعد (ویرایش سال ۱۳۹۸) را تهیه نمایند و اگر در گذشته چاپهای قدیمی کتاب را تهیه کرده اند میتوانند الحاقات کتاب را از کانال تلگرامی دادبانان یا از همین سایت دانلود نمایند.

با احترام

دریافت رایگان الحاقات کتاب شرح جامع قانون مدنی   دانلود فایل

دریافت قسمت های جدید کتاب شرح جامع قانون مدنی چاپ چهاردهم ویرایش سال 1397-قسمت اول   دانلود فایل

دریافت قسمت های جدید کتاب شرح جامع قانون مدنی چاپ چهاردهم ویرایش سال 1397-قسمت دوم   دانلود فایل

قوانین خاص مدنی دادبانان  دانلود فایل

دوره جامع حقوق کسب و کار، یک دوره آموزشی کاربردی برای مخاطبین فعال در حوزه کسب و کار است. اولین دوره جامع حقوق کسب و کار توسط موسسه حقوقی دادبانان با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با موفقیت اجرا شد. به دلیل استقبال فعالین حوزه کسب و کار بر آن شدیم تا دومین دوره جامع حقوق کسب و کار را نیز برگزار کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون دومین دوره جامع حقوق کسب و کار میتوانید بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.