حقوق جزا

حقوق جزا

اولیای دم

توضیحات: ۱ آیا همسر نیز جزو اولیای دم، محسوب میشود و حق قصاص دارد؟ ۲ آیا اگر مقتول، اولیای دم ...

ادامه مطلب

قرار وثیقه

توضیحات: ۱٫ آیا در کلانتری یا اداره آگاهی امکان گرفتن وثیقه از متهم وجود دارد؟ ۲٫ آیا با سپردن اصل ...

ادامه مطلب

افزایش دیه در ماه های حرام

توضیحات: آیا ماه صفر، جزو ماه های حرام محسوب میشود؟ شرایط افزایش دیه در ماه های حرام چیست؟  جهت مشاهده ...

ادامه مطلب

تفاوت دیه زن و مرد

توضیحات: آیا پس از تغییرات قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢، دیه زن و مرد مساوی شده است؟  جهت مشاهده ...

ادامه مطلب

عدم امکان الزام قاتل به پرداخت دیه در قتل عمدی

توضیحات:  در مواردی که اجرای قصاص منوط به رد فاضل دیه نباشد (مانند جایی که قاتل و مقتول هر دو ...

ادامه مطلب

قصاص قاتل با وجود اولیای دم صغیر

توضیحات: چنانچه در قتل عمدی، یکی از اولیای دم صغیر باشد، وضعیت قاتل و اولیای دم دیگر چیست؟ آیا باید ...

ادامه مطلب