فرهاد بیات در برنامه تلویزیونی شمعدونی (جلسه اول)

توضیحات:

۱٫ در نظر گرفتن پیامدهای حقوقی یک رفتار

۲٫ضابطه مند کردن ارتباط در مبادلات، به ویژه مکتوب کردن توافقات

۳٫ نگهداری اسناد و مدارک

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید