سایر موضوعات حقوقی

سایر موضوعات حقوقی

فرهاد بیات در برنامه تلویزیونی شمعدونی (جلسه اول)

توضیحات: ۱٫ در نظر گرفتن پیامدهای حقوقی یک رفتار ۲٫ضابطه مند کردن ارتباط در مبادلات، به ویژه مکتوب کردن توافقات ...

ادامه مطلب

فرهاد بیات در برنامه تلویزیونی شمعدونی (جلسه دوم)

توضیحات: ۱-طرح دعوی آخرین راه حل است و تلاش کنیم اختلافات را با مذاکره و سازش خاتمه دهیم ۲- در ...

ادامه مطلب

سوالات و اشتباهات رایج حقوقی

توضیحات: ۱٫ آیا می شود به موجب وصیت، برخی از وراث را از ارث بردن محروم کرد؟ ۲٫ آیا وکالت ...

ادامه مطلب