داوری

فرهاد بیات | www.farhadbayat.ir

اشتباهات رایج در نگارش شرط داوری (شماره ٣)

توضیحات: عدم تعیین تعداد داوران به طور صریح جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید

ادامه مطلب

اشتباهات رایج در نگارش شرط داوری (شماره ١ و ٢)

توضیحات: ۱٫ عدم ارجاع کلیه اختلافات به داوری ۲٫ عدم تعیین داور، پیش از وقوع اختلافات جهت مشاهده نمودن کلیپ، ...

ادامه مطلب

اشتباهات رایج در نگارش شرط داوری (شماره ۵)

توضیحات: پیش بینی امکان رجوع به دادگستری پس از داوری و ایجاد ابهام در مفهوم و جایگاه داوری و الزام ...

ادامه مطلب

اشتباهات رایج در نگارش شرط داوری (شماره ۴)

توضیحات: عدم اخذ قبولی داور در زمان انشای شرط داوری جهت مشاهده نمودن کلیپ، کلیک نمایید

ادامه مطلب

نحوه نگارش شرط داوری

توضیحات: شرط داوری در قرارداد را چگونه بنویسیم؟؛ به همراه ارائه یک نمونه شرط داوری جهت مشاهده، کلیک نمایید

ادامه مطلب

اشتباهات رایج در نگارش شرط داوری (شماره ۶ و ٧)

توضیحات: ۶.تعیین مدیر حقوقی یکی از طرفین قرارداد، به عنوان داور ٧.ذکر سمت و جایگاه حقوقی داور و ایجاد ابهام ...

ادامه مطلب

مفهوم شرط داوری

توضیحات: ۱٫تفاوت فرآیند داوری با دادرسی چیست؟ ۲٫چه اشخاصی را میتوان به عنوان داور انتخاب نمود؟ جهت مشاهده نمودن کلیپ، ...

ادامه مطلب