حقوق تجارت

حقوق تجارت

حال یا وعده دار بودن چک

۱- آیا طبق قانون صدور چک وعده دار صحیح است؟ ۲- آیا بانک می تواند وجه چک را پیش از ...

ادامه مطلب

کسری موجودی حساب صادرکننده چک

آیا در صورت کسری موجودی حساب صادر کننده چک، دارنده چک می تواند بانک را ملزم به پرداخت مبلغ موجود ...

ادامه مطلب

تفاوت چک با سفته

چک و سفته چه تفاوتی با هم دارند؟ چگونه میتوان اموال بدهکار را به استناد چک یا سفته توقیف نمود؟

ادامه مطلب

مطالبه وجه چک بابت تضمین از بانک

آیا بانک وجه چکی را که در آن ذکر شده است بابت تضمین، به دارنده آن پرداخت می کند؟

ادامه مطلب

حد نصاب سهام لازم برای در اختیار داشتن کنترل یک شرکت

آیا داشتن ۵۱ درصد سهام یک شرکت، برای داشتن کنترل و مدیریت آن شرکت کافی است؟

ادامه مطلب

چک بهتر است یا سفته؟

از منظر طلبکار، چک بهتر است یا سفته؟ آیا برای طلبکار، سفته مزیتی دارد که در چک نباشد؟ وصول چک ...

ادامه مطلب

آیا امکان طرح دعوی علیه سهامدار بابت بدهی شرکت وجود دارد؟

آیا شخصی که از شرکت طلبکار است، می تواند علیه سهامدار عمده شرکت طرح دعوی کند؟ آیا شخصی که از ...

ادامه مطلب

تفاوت شرکت سهامی با شرکت با مسئولیت محدود

کدام یک از انواع شرکت ها، برای فعالیت اقتصادی و کسب و کار مناسبتر است؟ شرکت با مسئولیت محدود یا ...

ادامه مطلب

مسئولیت مدیران و شرکای شرکت در برابر طلبکاران

۱- تفاوت عمده شرکت تضامنی با شرکت سهامی چیست؟ ٢- آیا طلبکاران شرکت تضامنی میتوانند برای وصول طلب خود علیه ...

ادامه مطلب