حقوق خانواده

حقوق خانواده

تاثیر فوت زوجین بر مهریه

توضیحات: ١.آیا فوت زوج یا زوجه، مهریه را از بین میبرد؟ ٢.آیا انجام عمل منافی عفت و محکومیت کیفری زوجه،در ...

ادامه مطلب

میزان مهریه

توضیحات: ۱٫ آیا مهریه مازاد ۱۱۰ سکه معتبر است و میتوان زوج را بابت عدم پرداخت آن، حبس نمود؟ ۲٫ ...

ادامه مطلب

ارث بردن زوجه از زمین

توضیحات: ۱٫ آیا زوجه از زمین هم ارث میبرد؟ ۲٫ آیا تغییر قانون مبنی بر ارث زوجه از قیمت زمین ...

ادامه مطلب

میزان مهریه پیش از زناشویی

توضیحات: آیا پیش از عمل زناشویی، زوجه میتواند کل مهریه را مطالبه نماید یا اینکه فقط نصف آن قابل مطالبه ...

ادامه مطلب

نحوه تقسیم ارث

توضیحات: منظور از بستگان درجه یک، چه اشخاصی هستند؟ ارث میان وراث، به چه نسبتی تقسیم میشود؟ جهت مشاهده کلیپ، ...

ادامه مطلب

آیا ممکن است که نوه ای بتوانداز پدربزرگش ارث ببرد؟

مبحث ارث یکی از مسائل پرحاشیه ای حقوق خانواده می باشد. یکی از سوالات این مبحث، ارث بردن نوه از ...

ادامه مطلب

محروم کردن برخی از ورثه به موجب وصیت از ارث

یکی از مسائل حقوقی مهم در حقوق خانواده، بحث ارث میباشد. در این کلیپ قصد داریم به سوال زیر در ...

ادامه مطلب