دائمی تلقی شدن قرارداد کار بدون مدت

توضیحات:

۱٫ آیا قرارداد کار بدون مدت، دائمی محسوب میشود؟

٢. آیا کارفرما در قراردادهایی که جنبه مستمر دارد، میتواند مدت تعیین نماید؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید