نحوه پرداخت مستمری

توضیحات:

۱٫ آیا مستمری بین پسر و دختر مساوی تقسیم می شود یا دو به یک؟

۲٫ آیا مستمری پدر، به دخترش که ازدواج کرده ولی شوهرش فوت کرده یا طلاق گرفته، تعلق می گیرد؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید