اولیای دم

توضیحات:

۱ آیا همسر نیز جزو اولیای دم، محسوب میشود و حق قصاص دارد؟

۲ آیا اگر مقتول، اولیای دم نداشته باشد، قاتل قصاص نمی شود؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید