اشتباهات رایج در نگارش شرط داوری (شماره ۵)

توضیحات:

پیش بینی امکان رجوع به دادگستری پس از داوری و ایجاد ابهام در مفهوم و جایگاه داوری و الزام آور بودن رای داوری

جهت مشاهده نمودن کلیپ، کلیک نمایید