میزان مهریه

توضیحات:

۱٫ آیا مهریه مازاد ۱۱۰ سکه معتبر است و میتوان زوج را بابت عدم پرداخت آن، حبس نمود؟

۲٫ آیا خودرو جزو مستثنیات دین است؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید