ارث بردن زوجه از زمین

توضیحات:

۱٫ آیا زوجه از زمین هم ارث میبرد؟

۲٫ آیا تغییر قانون مبنی بر ارث زوجه از قیمت زمین در سال۱۳۸۷،عطف به ما سبق میشود؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید