سکوت و عدم ابراز اراده

توضیحات:

آیا سکوت علامت رضا است؟

آیا سازنده میتواند بدون رضایت مالک، نسبت به فروش واحدهای در حال ساخت اقدام نماید؟

جهت مشاهده کلیپ، کلیک نمایید