دوره های آموزشی حضوری

برگزاری دومین دوره جامع حقوق کسب و کار

برای اطلاعات بیشتر از این دوره به ادامه مطلب مراجعه کنید

 دوره بررسی جنبه های عملی شرکت در مناقصات و حقوق و تکالیف پیمانکاران

مدرس :  دکتر حسین صادقی

زمان برگزاری:  جمعه 26 مرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت 9 الی 12

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – کلاس 104

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره نکات کاربردی در نحوه نگارش و صدور چک و سفته

مدرس :  دکتر فرهاد بیات

زمان برگزاری:  پنج شنبه 25 مرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت 8:30 الی 11:30

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – سالن آمفی تئاتر

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره مبانی مدیریت ادعا در قراردادها

مدرس :  استاد حمید حسین زاده

زمان برگزاری:  جمعه ۱9 مرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت 13:30 الی 19:30

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – کلاس 104

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

۲۰ اشتباه رایج در تنظیم قراردادها  

مدرس :  دکتر فرهاد بیات

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت ۸ صبح

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – سالن آمفی تئاتر

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : درحال ثبت نام.

دوره ابعاد فنی و حقوقی قراردادهای EPC

 

مدرس :  دکتر جواد حداد

زمان برگزاری:  جمعه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹:۳۰

 

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – کلاس ۱۰۴

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره آیین دادرسی کار (نحوه دفاع در مراجع حل اختلاف)

 

مدرس :  استاد آرمین خوشوقتی

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

 

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – سالن آمفی تئاتر

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره ابعاد حقوقی شرایط عمومی پیمان

 

مدرس :  استاد ابراهیم اسماعیلی هریسی

زمان برگزاری:  جمعه ۵ مرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹:۳۰

 

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – کلاس ۱۰۵

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد

دوره شیوه عملی تنظیم قرارداد های کار و استخدامی

 

مدرس :  مهندس آرمین خوشوقتی

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۴ مرداد ماه ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

 

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – سالن آمفی تئاتر

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره بررسی قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی آن

مدرس :  آقای علی قره داغی (مشاور و مدرس معاملات دولتی)

زمان برگزاری:  جمعه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹:۳۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران – کلاس ۱۰۵

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹ – ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره نکات کاربردی قانون تامین اجتماعی

 

مدرس :  استاد علی اکبر جعفری

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۲۸ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

 

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹   –    ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده

نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده

مدرس :  استاد علی اکبر جعفری (کارشناس رسمی دادگستری و مدرس دانشگاه)

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (محل برگزاری کارگاه مالیات در ۲۱ تیر ماه، دانشگاه تربیت مدرس (سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد) است )

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹ – ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره مباحث کاربردی راجع به انحلال و ورشکستگی شرکت و نحوه تصفیه آن

دوره مباحث کاربردی راجع به انحلال و ورشکستگی شرکت و نحوه تصفیه آن

مدرس :  جناب آقای دکتر محمد مهدی توکلی

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹ – ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره حقوق ثبت شرکتها در رویه عملی | وبسایت رسمی دکتر فرهاد بیات

دوره حقوق ثبت شرکتها در رویه عملی

 

مدرس :  جناب آقای دکتر بهرام حسن زاده

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹ – ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره مباحث حقوقی کاربردی پیرامون تاسیس و ثبت شرکت

 

مدرس :  جناب آقای دکتر فرهاد بیات (وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه تهران و مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی)

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹

وضعیت دوره : برگزار شد.

دوره ابعاد حقوقی قراردادهای مشارکت و تیم سازی در راه اندازی کسب و کار

 

مدرس :  جناب آقای دکتر فرهاد بیات (وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه تهران و مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی)

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹

وضعیت دوره : برگزار شد

کارگاه اصول قرارداد نویسی | وبسایت رسمی دکتر فرهاد بیات

کارگاه اصول قرارداد نویسی

 

مدرس :  جناب آقای دکتر فرهاد بیات (وکیل پایه یک دادگستری، مدرس دانشگاه تهران و مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی)

زمان برگزاری:  پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹ – ۰۲۱۲۲۵۸۵۵۵۰

وضعیت دوره : برگزار شد

دوره جامع حقوق کسب و کار | وبسایت رسمی دکتر فرهاد بیات www.farhadbayat.com

دوره جامع حقوق کسب و کار

مدرسین:

  1. جناب آقای دکتر فرهاد بیات (وکیل پایه یک دادگستری، مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی)
  2. دکتر بهرام حسن زاده
  3. دکتر عباس میرشکاری
  4. دکتر حسین صادقی
  5. دکتر محمد مهدی توکلی
  6. دکتر علی خراسانی
  7. استاد علی اکبر جعفری
  8. استاد هادی خسروسرشکی

 

زمان برگزاری: پنج شنبه ها، ساعت ۸:۳۰ الی ۱۱:۳۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دبیر اجرایی دوره : محسن رضاییان مفید     ۰۹۳۷۰۷۶۶۳۲۹

برگزار شد.

دوره نکات کاربردی ۲۰ اشتباه رایج در تنظیم قراردادها | وبسایت رسمی دکتر فرهاد بیات www.farhadbayat.com

دوره نکات کاربردی ۲۰ اشتباه رایج در تنظیم قراردادها

مدرس: جناب آقای دکتر فرهاد بیات (وکیل پایه یک دادگستری، مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی)

 

زمان برگزاری: جمعه ۲۷ بهمن ماه۱۳۹۶، ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۹:۰۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، کلاس ۱۰۵

برگزار شد.

دوره آموزشی نکات کابردی داوری موسسه حقوقی دادبانان فرهاد بیات | www.farhadbayat.com

دوره آموزشی نکات کاربردی داوری توسط موسسه حقوقی دادبانان 

مدرس: دکتر محمد مهدی توکلی (وکیل پایه یک دادگستری، مولف کتب و مقالات راجع به داوری)

 

زمان برگزاری: جمعه ۱۳ بهمن ماه۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹:۳۰

محل برگزاری:  تهران، امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران .سالن آمفی تئاتر

برگزارشد

دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی توسط موسسه حقوقی دادبانان

دوره آموزشی قانون کار و تامین اجتماعی توسط موسسه حقوقی دادبانان 

مدرس: استاد علی اکبر جعفری (مدرس دانشگاه شهید بهشتی)

 

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱ شهریور ماه۱۳۹۶، ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۹

محل برگزاری:  تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد

برگزار شد

دوره آموزشی و کارگاه عملی مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان توسط موسسه حقوقی دادبانان

 کارگاه عملی مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان توسط موسسه حقوقی دادبانان 

مدرس: دکتر علی خراسانی (مدرس دانشگاه، وکیل پایه یک دادگستری)

 

زمان برگزاری: چهارشنبه ۱۸ مرداد ماه۱۳۹۶، ساعت ۱۳ الی ۱۹

محل برگزاری:  تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد

برگزار شد

دوره آموزش حقوق ثبت شرکت ها توسط موسسه حقوقی دادبانان

ثبت شرکت ها

مدرس: استاد بهرام حسین زاده (رئیس اداره نظارت بر امور ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، مولف کتاب حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، مدرس دانشگاه)

 

زمان برگزاری: پنجشنبه ۵ مرداد ماه۱۳۹۶، ساعت ۱۳ الی ۱۹

محل برگزاری:  تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد

برگزار شد

فرهاد بیات | www.farhadbayat.com

آیین تنظیم قراردادهای داخلی

مدرس:  دکتر محمد مهدی توکلی (وکیل پایه یک دادگستری)

 

زمان برگزاری: پنجشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۳ الی ۱۹

محل برگزاری:  تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد

برگزار شد

نکات مهم و کاربردی قانون مالیاتی مستقیم

نکات کاربردی قانون مالیات های مستقیم

مدرس:  استاد علی اکبر جعفری (مدرس دانشگاه)

 

زمان برگزاری:  چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۳ الی ۱۹

محل برگزاری:  تهران، پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد

برگزار شد

 سمینار اشتباهات حقوقی رایج مدیران

 

مدرسین:  دکتر فرهاد بیات (مدرس دانشگاه ، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری)

علی اکبر جعفری (مدرس ، مشاور و متخصص حوزه مالی ، مالیاتی و تامین اجتماعی)

 

زمان برگزاری:  چهارشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ ساعت ۱۵ الی ۱۹

محل برگزاری:  دانشگاه شهید بهشتی

برگزار شد

کارگاه یک روزه نکات کاربردی قانون ثبت احوال با تاکید بر رویه قضایی

 

مدرسین:  دکتر عباس میر شکاری (استاد دانشگاه علوم قضایی)

زمان برگزاری: سه شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰  

محل برگزاری:  سالن اجتماعات موسسه چتر دانش

برگزار شد

کارگاه حقوق شرکت های تجاری با تاکید بر شرکت های سهامی و مسئولیت محدود

 

مدرسین:  دکتر محمد مهدی توکلی و دکتر فرهاد بیات

زمان برگزاری:  اسفندماه ۱۳۹۵ (سه روز متوالی از ساعت ۱۷ الی ۲۰)

شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۷

یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۹

 محل برگزاری:  دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران    

برگزار شد

کارگاه یک روزه ۱۵ اشتباه رایج در تنظیم قراردادها      

 

مدرسین: دکتر فرهاد بیات (مدرس دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری)

               دکتر رحیم محترم (مدرس دانشگاه تهران)

زمان برگزاری:    چهارشنبه  ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ ساعت ۱۴ الی ۱۹

محل برگزاری:   دانشکده تربیت مدرس،سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد

برگزار شد

کارگاه عملی آیین تنظیم قراردادهای داخلی     

 

مدرسین: دکتر مجتبی اشرافی آرانی (مدرس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)

زمان برگزاری:  دوشنبه  ۱۳۹۵/۱۱/۱۴  ساعت ۱۳ الی ۱۸

محل برگزاری: سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

برگزار شد

کارگاه نکات کاربردی حقوق کسب و کار  

 

مدرسین: دکتر علی اکبر جعفری  (مدرس دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران)

زمان برگزاری:

شنبه    ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ساعت ۱۷ الی ۲۰  یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ساعت ۱۷ الی ۲۰
شنبه   ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ساعت ۱۷ الی ۲۰   یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ ساعت ۱۷ الی ۲۰
شنبه   ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ساعت ۱۷ الی ۲۰   یکشنبه ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ساعت ۱۷ الی ۲۰

 محل برگزاری: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران   

برگزار شد

کارگاه یک روزه بررسی حقوقی-کاربردی روابط موجر و مستجر در رویه قضایی 

 

مدرسین: جناب آقای دکتر علی خراسانی، دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی
مدرس دانشگاه و رتبه یک آزمون اختبار

زمان برگزاری:  جمعه ۱۳۹۵/۶/۵  ساعت ۹ الی ۱۷

 محل برگزاری:  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

برگزار شد

دوره نکات کاربردی در تنظمیم قراردادهای خرید و فروش بین المللی

 

مدرسین: جناب آقای دکتر رحیم محترم – مدرس دانشگاه تهران
جناب اقای دکتر مجتبی اشراقی آرانی – مدرس دانشگاه تهران

زمان برگزاری:  مرداد ماه ١٣٩۵      مدت دوره:  ۵ جلسه (٢٠ ساعت)، روزهای یکشنبه از ساعت ١۶ الی ٢٠

 محل برگزاری:  امیرآباد شمالی، خیابان شانزدهم (فرش مقدم)، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

برگزار شد

کارگاه نکات کاربردی قانون کار و قانون تامین اجتماعی

 

مدرسین: جناب آقای دکتر علی اکبر جعفری
دارای بیش از ۱۰ سال سابقه تدریس در زمینه حقوق کار، حقوق بیمه و حقوق مالی و مالیاتی در دانشگاه های مطرح کشور از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی و…

زمان برگزاری:  ۷ خردادماه ۱۳۹۵                         محل برگزاری:  دانشگاه تهران

مدت دوره:  ۸ ساعت ( ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر)

برگزار شد

کارگاه نکات کاربردی قانون جدید مالیاتهای مستقیم

 

مدرسین: جناب آقای دکتر علی اکبر جعفری؛ دارای بیش از ۱۰ سال سابقه در تدریس حقوق مالی و مالیاتی در دانشگاه های مطرح کشور از جمله دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی و…

زمان برگزاری: ۲۷ فروردین ۱۳۹۵            محل برگزاری: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ( پل گیشا)

مدت دوره:  ۷ ساعت (از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر)

برگزار شد