کتاب شرح جامع قانون مدنی

 IMG_20170427_173726

 

کتاب شرح جامع قانون مدنی

یادداشتی از فرهاد بیات در خصوص ویرایش جدید کتاب:
ویرایش جدید کتاب به مانند سال­های گذشته، به لطف خداوند متعال، همزمان با نمایشگاه کتاب، تحت عنوان چاپ دوازدهم (ویرایش سال ۱۳۹۶) آماده عرضه شده است.
چاپ دوازدهم، متضمن اصلاحات جدید و به ویژه، جدیدترین تغییرات قانونی تا فروردین ۱۳۹۶ (از جمله قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه) می­باشد؛ چاپ دوازدهم، با تمام چاپ­های پیشین کتاب متفاوت بوده و حدود ۵۰ صفحه، بیشتر از چاپ سال ۹۵ مطلب دارد.
چاپ نهم و دهم و یازدهم کتاب، تفاوتی به لحاظ محتوایی ندارند و کاملاً یکسان هستند، چاپ­های اخیر، ویرایش فروردین سال ۱۳۹۵ می­باشند و تعداد صفحات چاپ­های اخیر، حدودا ۴۵ صفحه بیشتر از چاپ­های پیشین است.
توصیه می ­شود، اشخاصی که برای اولین بار، قصد تهیه کتاب را دارند، چاپ دوازدهم به بعد (ویرایش سال ۱۳۹۶)، را تهیه نمایند و اگر چاپ­های نهم، دهم یا یازدهم (سال ۱۳۹۵) را قبلاً تهیه کرده ­اند و صرفا به خاطر قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه میخواهند چاپ جدید را خریداری نمایند، ”تغییرات کتاب در خصوص بیمه اجباری را از سایت www.farhadbayat.ir دانلود نمایند تا نیازی به خرید مجدد کتاب نداشته باشند”.
فرهاد بیات

 

کتاب شرح جامع قانون مدنی دکتر فرهاد بیات

 

شرحی است بر مواد قانون مدنی، مشتمل بر:

 1. آراء علمای برجسته حقوق ( با تاکید بر نظریات مرحوم استاد دکتر ناصر کاتوزیان)

 2. آراء قضایی و نظریات مشورتی

 3. قوانین خاص و مرتبط

 4. مطالب مورد نیاز داوطلبان آزمون­های حقوقی (به ویژه آزمون وکالت)

که بر اساس اصول و ویژگی های زیر نگارش یافته است:

 1. بیان ساده و روان

 2. به روز شدن مطالب کتاب، با توجه به آخرین تغییرات قانونی و آراء و نظریات مشورتی

 3. جامعیت مطالب ضمن رعایت اختصار در بیان

 

بخشی از پیشگفتار مؤلفان کتاب شرح جامع قانون مدنی: (دکتر فرهاد بیات و شیرین بیات)

کتاب شرح جامع قانون مدنی بر اساس ترتیب مواد قانونی به نظم کشیده شده و هدف از آن، حرکت در محور قانون است تا در میدان عمل، کاربرد بیشتری داشته باشد. فعالان عرصه حقوقی می‌توانند با توجه به عناوین انتخاب شده برای هر ماده به راحتی حکم مسأله موردنظر خود را از میان انبوه مواد قانونی بیابند و با مطالعه حاشیه آن ماده، ضمن درک مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در متن مواد، با قوانین مرتبط، رویه قضایی و آرای حقوقدانان در آن زمینه بیشتر آشنا شوند. در راستای تأمین اهداف ذکر شده، کتاب شرح جامع قانون مدنی بر اساس اصول زیر نگارش یافته است:

 • تبیین واژه‌های به کار رفته در مواد و تمییز آنها از واژه‌های مشابه

 • توجه به قوانین مرتبط

 • گزینش و تلخیص آرای قضایی و حقوقی

 • توجه به قاعده‌مندی حقوق

 • نقد مستدل و منصفانه آراء و نظریات حقوقی و قضایی

 • پرهیز ار مباحث صرفا نظری و گاه ملال‌آور

 • رها نکردن خواننده در تردیدهای فکری و بیان نظر اقوی

 • توجه به آخرین تغییرات قانونی

 • پوشش آزمون‌های حقوقی

 • ذکر اقوال مختلف

 • رعایت اختصار در مستندسازی

ذریافت قسمت اول کتاب شرح جامع قانون مدنی   دانلود فایل

ذریافت قسمت دوم کتاب شرح جامع قانون مدنی   دانلود فایل

ذریافت قسمت سوم کتاب شرح جامع قانون مدنی   دانلود فایل