ماه: بهمن 1396

قرارداد تیم سازی چیست ؟

با شما همراهان هستیم با یک فایل صوتی دیگر از حقوق استارت آپ ها و مباحث حقوقی پیرامون آن. پس در ادامه با ما همراه باشید.

سلسله مباحث حقوقی استارت آپ ها؛ قرارداد تیم سازی

در سلسله مباحث حقوقی استارت آپ ها، این بار قصد داریم به قرار داد تیم سازی دراین حوزه بپردازیم. در این مطلب سعی داریم تا هر آنچه یک موسس استارت آپ در مورد قرارداد تیم سازی باید بداند را بیان کنیم . این مطالب عبارتند ازعلت نیاز به قرارداد تیم سازی، مراحل قرارداد تیم سازی در حقوق استارت آپ ها که دکتر فرهاد بیات در ادامه در قالب مصاحبه رادیویی با رادیو صدای کسب و کار به قرارداد تیم سازی ومسائل پیرامونی آن در خواهد پرداخت.

 

 

 

 

قرارداد محرمانگی یا عدم افشا چیست؟

قرارداد محرمانگی یا عدم افشا چیست؟

از مباحث مهم در حقوق استارت آپ ها، قرارداد محرمانگی در استارت آپ ها میباشد که تمامی مدیران استارت آپ ها باید با آن آشنا باشند. در این مطلب دکتر فرهاد بیات ، مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی، به بررسی چیستی و چگونگی اجرای این قرارداد میپردازند.هچندین نکات حقوقی در حوزه آستارت آپ ها مباحث حقوقی مرتبط با آنها و به خصوص قرارداد محرمانگی نیز بیان میکنند پس لطفا مصاحبه رادیویی دکتر فرهاد بیات با رادیو صدای کسب و کار را گوش بدهید.