قرارداد محرمانگی یا عدم افشا چیست؟

قرارداد محرمانگی یا عدم افشا چیست؟

از مباحث مهم در حقوق استارت آپ ها، قرارداد محرمانگی در استارت آپ ها میباشد که تمامی مدیران استارت آپ ها باید با آن آشنا باشند. در این مطلب دکتر فرهاد بیات ، مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی، به بررسی چیستی و چگونگی اجرای این قرارداد میپردازند.هچندین نکات حقوقی در حوزه آستارت آپ ها مباحث حقوقی مرتبط با آنها و به خصوص قرارداد محرمانگی نیز بیان میکنند پس لطفا مصاحبه رادیویی دکتر فرهاد بیات با رادیو صدای کسب و کار را گوش بدهید.