قرارداد تیم سازی چیست ؟ (بخش دوم)

در ادامه بحث حقوقی استارت آپ ها، بخش تیم سازی هستیم با ادامه مبحث قرارداد تیم سازی. در این مطلب سعی داریم تا بر دو سال اساسی در تیم سازی بپردازیم ؛ 1- علت حضور افراد 2- طرفین قرارداد . در این مقاله همچون گذشته دکتر فرهاد بیات ، مولف کتاب شرح جامع قانون مدنی، در قالب یک فایل صوتی در رادیو کسب و کار به این سوالات با طرح مثال هایی شفاف و واضح پاسخ خواهند داد، پس با ما همراه باشید.